Udostępniamy grzecznościowo

1 wpis

Akit w potrzebie przybywa, a my nie jesteśmy w stanie pomóc wszystkim. Często jesteśmy proszeni o udostępnienie/ przekazanie info. o psie w typie akity szukającym domu. Nie zawsze możemy wziąć go do siebie – z różnych względów. Pies czeka na dom, na pomoc.. Zatem udostępniamy! W tym dziale znajdziecie psy aktualnie przebywające w schroniskach lub pod opieką innych fundacji. Tak samo szukają i potrzebują domów jak te, którymi my się opiekujemy. W sprawie ich adopcji kontaktujcie się na podane w ich ogłoszeniach maile/ telefony.